>> JÍT K PARTNERSKÉMU TESTU <<

Mezilidské vztahy, kam patří i vztah manželský nebo partnerský, se do velké míry podílejí na to, jak se člověk cítí – zda je spokojený či dokonce šťastný nebo naopak vynervovaný a zdeptaný, případně něco mezi tím. Vztahy jsou složité organismy – tvořené minimálně lidmi, čili dvěma taktéž složitými organismy. Tato komplikovanost se nesčítá, ale násobí, a tak není divu, že to ve vztazích často haraší a skřípe.

Problémy se vyskytují ve všech myslitelných oblastech – zvyky, koníčky, peníze, představy o bydlení, dovolené, trávení volného času, vztahy s přáteli a příbuznými, samozřejmě sex, péče o děti, a i takové oblasti jako je osobní hygiena, stolování, telefonování, kašlání a další.

Zdroje potíží se mohou nacházet v osobnostní kompozici, nepříliš šťastném výběru partnera, v nerozvinutých schopnostech komunikovat a užívat selský rozum, v nepříznivých okolnostech typu zásahy rodičů, potíže s početím potomka apod.

Psychologický partnerský test zhodnotí kondici vašeho vztahu, poukáže na možné rizikové faktory a stručně doporučí, co s tím. Skládá se z 11 částí a mohou jej vyplňovat oba partneři, nebo pouze jeden, pokud ten druhý spolupráci odmítá. Výsledek je velmi rozsáhlý, 3-4 strany A4. Vyplnění testu je jednoduché a intuitivní.

>> JÍT K PARTNERSKÉMU TESTU <<